KontaktW Trzebieszowicach otwarte:
- sobota niedziela (22-23 grudnia) od 7:00 do 14:00
- poniedziałek 24 grudnia od 8:00 do 12:00.

Otwarte we Wrocławiu:
- sobota-niedziela (22-23 grudnia) od 6:00 do 14:00

Górski karp, z Kotliny Kłodzkiej, ze stawów w których hodujemy też pstrąga i jesiotra - dostępny żywy, patroszony, dzwonki lub płaty. Jeszcze jest, zapraszamy :)

FISCHLAND Jan Augustynik
Trzebieszowice 12
57-540 Lądek Zdrój
tel. (+48) 74 814 75 50
tel. (+48) 600 453 127

czynne:
poniedziałek-piątek od 6:00 do 14:00

HURTOWNIA RYB WE WROCŁAWIU
ul. Obornicka 235-237
Targpiast, Hala HS-2, Box 303
51-114 Wrocław
tel. (+48) 71 787 31 75
tel. (+48) 600 453 127

czynne:
poniedziałek-piątek od 5:00 do 13:00

Drogi Kliencie,
dbanie o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie lub RODO”) przekazujemy ważne informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez firmę FISCHLAND Jan Augustynik.

Informacje dotyczące sposobu gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych oraz kontroli na Twoimi danymi szczegóły wspomnianych zmian, znajdziesz poniżej:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest FISCHLAND Jan Augustynik z siedzibą w Trzebieszowicach nr 12, 57-540 Lądek Zdrój
2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: w celu realizacji umowy o współpracy, gdy osoba, której dane dotyczą , jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit b. RODO) w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; w celu wypełniania obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji podatkowych, kadrowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych ( Ordynacja podatkowa , ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym )
3. podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej z Panią / Panem transakcji lub umowy;
4. posiada Pani / Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
5. Pani /Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w profilowaniu;
6. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem osobnych uzgodnień związanych z daną transakcją ( np. firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar, lub dostawcom usług płatniczych, jeśli zdecydujesz się na taką formę płatności).
7. Administrator może przekazywać Pani / Pana dane podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – jeżeli to będzie możliwe to zawsze po uzgodnieniu;
8. Pani /Pana dane będziemy przetwarzać prze okres niezbędny do realizacji umowy / transakcji , a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa. Szczegółowe okresy przechowywania przewidywane są w przepisach podatkowych , prawa cywilnego , kadrowych.

Dziekujemy za zaufanie FISCHLANDFischland @ 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone projekt i realizacja: internet-media.pl